Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מכרז לרכישת כלי שייט

מכרז לרכישת כלי שייט

הנכם מוזמנים בזה להציע הצעות במכרז פומבי דו שלבי שבנדון, לרכישת כלי שייט לשימוש החברה שיעגון במריכנה בתל אביב (להלן בהתאמה - "כלי שייט"; המרינה").
תאריך פרסום: 10/03/2016
תאריך פקיעה: 07/04/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2016 לרכישת כלי שייט
סטטוס: לא פעיל