Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל

הענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל

חברת אתרים בחוף תל אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב - יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלה וניהול עסק (על פי אחד מהשימושים המפורטים להלן) להפעלה וניהול של יחידה השכרה מס' E1 במבנה מס' 27 המצוי במתחם "צפון הנמל" בתל אביב (להלן "המתחם") בשטח של כ-402 מ"ר ושטח צמוד בגודל של כ-70 מ"ר (להלן יחדיו "המבנה")  - הכל כמפורט בתרשים המצורף למסמכי המכרז.
תאריך פרסום: 17/12/2015
תאריך פקיעה: 01/02/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל
סטטוס: לא פעיל