Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת מבנה בחוף תל ברוך

הפעלת מבנה בחוף תל ברוך

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2016 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף תל ברוך בתל אביב - יפו.
תאריך פרסום: 18/02/2016
תאריך פקיעה: 17/03/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף תל ברוך
סטטוס: לא פעיל