Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  התקשרות בפטור ממכרז

התקשרות בפטור ממכרז

בכוונת חברת אתרים בחוף תל-אביב להתקשר עם קבוצת אינטלקט הפקה והוצאה לאור בע"מ בפטור ממכרז.

תאריך פרסום: 15/09/2019
תאריך פקיעה: 26/09/2019
סוג מודעה: הודעה
נושאים: כוונה להתקשר בפטור ממכרז
סטטוס: לא פעיל