Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מבנה במזל דגים 15 ביפו

מבנה במזל דגים 15 ביפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2019 להענקת זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-15.7.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 18/06/2019
תאריך פקיעה: 15/07/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה במזל דגים 15 ביפו
סטטוס: לא פעיל