Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מיזם חדשנות ימית בנמל יפו

מיזם חדשנות ימית בנמל יפו

מכרז מס' 32/2019 הזמנה להציע הצעות לקיום מיזמי חדשנות ימית אורבנית בנמל יפו.

תאריך פרסום: 21/07/2019
תאריך פקיעה: 15/08/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מיזם חדשנות ימית בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל