Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הארכת מועד רכישת מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015

הארכת מועד רכישת מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015

חברת אתרים מבקשת להודיע לציבור הרחב על הארכת המועד לרכישת מסמכי המכרז עד ליום חמישי ה-11.2.2016 בשעה 16:00. שאר מועדי המכרז או תנאיו לא השתנו.
תאריך פרסום: 27/01/2016
תאריך פקיעה: 11/02/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הארכת מועד רכישת מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015
סטטוס: לא פעיל