Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים

טבלת מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 03/2016/A

הארכת מועד מכרז כלי שייט

29/03/2016
לא פעיל 03/2016

מכרז לרכישת כלי שייט

10/03/2016
לא פעיל RFI-en-07032016

RFI Submerged detached Breakwaters

07/03/2016
לא פעיל RFI-he-07032016

RFI - שוברי גלים משוקעים

07/03/2016
לא פעיל 1.2016

הפעלת מבנה בחוף תל ברוך

18/02/2016
לא פעיל 132015Z

עדכון למכרז להקמת הוסטל

11/02/2016
לא פעיל 13/2015a

הארכת מועד רכישת מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015

27/01/2016
לא פעיל 15/2015

הענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל

17/12/2015
לא פעיל 13/2015

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015 להענקת זכות להקמה וניהול אכסניה (הוסטל) במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

13/11/2015
לא פעיל 11/2015a

הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בתל-אביב

05/11/2015
לא פעיל 14/2015

מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל בתל-אביב

27/10/2015
לא פעיל 8/2015

מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2015 להענקת זכויות שימוש לצורך הפעלת תחנת ממסר למתן שירותי תקשורת לציוד מנויים, מערכות רדיו וטלפון נייד במרינה של העיר תל אביב יפו

15/10/2015