Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים

טבלת מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 04/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 03/2015

ביצוע עבודות בשירותים ציבוריים בשלושה חופים בטיילת תל אביב-יפו

29/01/2015
לא פעיל 02/2015

ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מזח צופי ים בגדת נחל הירקון בתל-אביב

28/01/2015
לא פעיל 01/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת מסעדה במרינה בתל-אביב

06/01/2015
לא פעיל 11/2014

הענקת זכויות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בגני התערוכה הישנים בתל-אביב

31/12/2014
לא פעיל 10/2014

ביצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו

06/11/2014
לא פעיל 09/2014c

הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי 09/2014 לבינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב בקטע שבין חוף פרישמן ועד חוף בוגרשוב (כולל) ובמבנה חוף בוגרשוב

20/10/2014
לא פעיל 09/2014b

הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי 09/2014 לבינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב בקטע שבין חוף פרישמן ועד חוף בוגרשוב (כולל) ובמבנה חוף בוגרשוב

28/08/2014
לא פעיל 09/2014

בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב בקטע שבין חוף פרישמן ועד חוף בוגרשוב (כולל) ובמבנה חוף בוגרשוב

14/08/2014
לא פעיל 08/2014

תוספת תאורה דקורטיבית חיצונית לרחבה החיצונית ולחזית בית העיר ברחוב ביאליק מספר 27 בתל-אביב יפו

10/07/2014
לא פעיל 06/2014

הצבת מתקני לוקרים לאחסנת חפצים אישיים בחופי הים בתל-אביב

19/05/2014
לא פעיל 02/2014

הענקת זכות שימוש במבנה

27/03/2014