Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים

טבלת מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 06/2015

איתור קבלן למתן שירותי אחזקה ושיקום של מגוננים ציבוריים בבעלות חברת אתרים

20/07/2015
לא פעיל 09/2015

בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל-אביב בקטע שבין חוף גורדון לכיכר אתרים

15/07/2015
לא פעיל 07/2015

ביצוע עבודות שיקום בטונים במבנה חוף הגולשים בתל אביב-יפו

02/07/2015
לא פעיל 04/2015e

עדכון נוסף למכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

03/05/2015
לא פעיל 04/2015d

עדכון נוסף למכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015b

עדכון מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 03/2015

ביצוע עבודות בשירותים ציבוריים בשלושה חופים בטיילת תל אביב-יפו

29/01/2015
לא פעיל 02/2015

ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מזח צופי ים בגדת נחל הירקון בתל-אביב

28/01/2015
לא פעיל 01/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת מסעדה במרינה בתל-אביב

06/01/2015
לא פעיל 11/2014

הענקת זכויות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בגני התערוכה הישנים בתל-אביב

31/12/2014
לא פעיל 10/2014

ביצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו

06/11/2014