Eng

פטור ממכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פטור ממכרזים  :  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם ישרוטל ניהול מלונות

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם ישרוטל ניהול מלונות

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (להלן - "אתרים בע"מ") מתכבדת להודיע לציבור על כוונתה להתקשר עם ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ (להלן - "המלון") בהתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה (3)29 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.

תאריך פרסום: 01/10/2014
תאריך פקיעה:
סוג מודעה: פטור
נושאים: הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת ישרוטל ניהול מלונות
סטטוס: לא פעיל