Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 17/2014 מיום 12.06.14

12/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 18/2014 מיום 18.06.14

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2014 מיום 07.07.14

07/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2014 מיום 09.07.14

09/07/2014
לא פעיל 08/2014

תוספת תאורה דקורטיבית חיצונית לרחבה החיצונית ולחזית בית העיר ברחוב ביאליק מספר 27 בתל-אביב יפו

10/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2014 מיום 16.07.14

16/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2014 מיום 03.08.14

03/08/2014
לא פעיל 09/2014

בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב בקטע שבין חוף פרישמן ועד חוף בוגרשוב (כולל) ובמבנה חוף בוגרשוב

14/08/2014
לא פעיל 09/2014b

הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי 09/2014 לבינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב בקטע שבין חוף פרישמן ועד חוף בוגרשוב (כולל) ובמבנה חוף בוגרשוב

28/08/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

09/09/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם ישרוטל ניהול מלונות

01/10/2014