Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 1/2017

ביטול מכרז צוק צפון

09/02/2017
לא פעיל 1.2017

הפעלה וניהול מבנה חוף צוק צפון

15/01/2017
לא פעיל 2/2017

שיפוץ שירותים צוק צפון

19/01/2017
לא פעיל 13/2016

הפקת אירוע SAIL תל אביב - יפו

18/12/2016
לא פעיל 12/2016

רכישת כלי שייט למרינה תל-אביב

15/11/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 07/01/2016

07/01/2016
לא פעיל 5/2016

ביצוע עבודות שיפוץ ובניה

30/08/2016
לא פעיל 11A2016

שיקום ושדרוג מחסנים בנמל יפו

29/08/2016
לא פעיל 8/2016

איתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות פיתוח

07/08/2016
לא פעיל 11/2016

הפעלת בית אוכל - בוגרשוב

11/08/2016