Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  קבלן למתן שירותי ניקיון

קבלן למתן שירותי ניקיון

מכרז פומבי דו שלבי מס'  4/2018 לאיתור קבלן למתן שירותי ניקיון

תאריך פרסום: 11/01/2018
תאריך פקיעה: 28/02/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: קבלן למתן שירותי ניקיון
סטטוס: לא פעיל