Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מאגר יועצים משפטיים

מאגר יועצים משפטיים

הליך מס' 24/2017 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב - יפו.

את הבקשות יש להכניס למעטפה סגורה ולכתוב על גביה "הליך מס' 24/2017 - בקשה להיכלל במאגר יועצים משפטיים" ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל-אביב, עד לא יאוחר מיום א' ה-12/9/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 28/06/2017
תאריך פקיעה: 12/09/2017
סוג מודעה: הליך
נושאים: הליך מאגר יועצים משפטיים
סטטוס: לא פעיל