Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל

הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 30/2019 להענקת זכות שימוש יחידה מס' 1 במבנה מס' 2 המצוי במתחם "יריד המזרח" שבנמל תל-אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-5.9.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 28/07/2019
תאריך פקיעה: 05/09/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל
סטטוס: פעיל