Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלה וניהול תחנות תדלוק

הפעלה וניהול תחנות תדלוק

מכרז פומבי דו שלבי מס' 28/2018 להפעלה וניהול של תחנות תדלוק בכיכר אתרים ושל תחנת תדלוק במרינה בתל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-11.11.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 19/08/2018
תאריך פקיעה: 11/11/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלה וניהול תחנות תדלוק
סטטוס: לא פעיל