Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הענקת זכות שימוש במבנה

הענקת זכות שימוש במבנה

חברת אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א-יפו בע"מ (להלן "אתרים")  מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלה וניהול בית עסק ביחידות מס' 1 ומס' 2 במבנה מס' 16 במתחם "יריד המזרח" (מגרשי התערוכה הישנה) בנמל תל אביב (להלן "הנכס"). שטח הנכס כ-470 מ"ר עם תקרה בגובה של 4-6 מ"ר, לו צמוד שטח חוץ בגודל של כ-238 מ"ר. בחלק מהמבנה מתוכנן חדר "טרפו" בשטח של כ-47 מ"ר ובנוסף שטח של כ-30 מ"ר המקיף אותו (להלן "חדר הטרפו") הכל כמפורט בתרשים במצורף למסמכי המכרז.
תאריך פרסום: 27/03/2014
תאריך פקיעה: 01/05/2014
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מכרז להענקת זכות שימוש במבנה במתחם יריד המזרח
סטטוס: לא פעיל