Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה גלידריה במרינה

מבנה גלידריה במרינה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/2017 להענקת זכות שימוש ביחידת השכרה מספר M45, המצויה במרינה בתל אביב.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום ב' ה- 27/3/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 06/03/2017
תאריך פקיעה: 27/03/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: זכות שימוש במבנה גלידריה במרינה
סטטוס: לא פעיל