Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפקת "לילות קיץ"

הפקת "לילות קיץ"

מכרז פומבי מס' 8/2017 לבחירת מפיק להפקת אירועי "לילות קיץ" בחלקו הצפוני של נמל תל-אביב.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום א' ה- 2/4/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 02/03/2017
תאריך פקיעה: 02/04/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפקת אירועי "לילות קיץ"
סטטוס: לא פעיל