Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שיקום מבנים בנמל יפו

שיקום מבנים בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2018 לבניה, שיפוץ ושיקום מבנים 2 ו-3 בנמל יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ד' ה-5.9.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 19/06/2018
תאריך פקיעה: 05/09/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בניה ושיקום מבנים בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל