Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  יום הולדת 80 לנמל

יום הולדת 80 לנמל

מכרז פומבי מס' 11/2018 לבחירת מפיק להפקת אירועי "יום הולדת 80" לנמל תל אביב - יפו.

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה המצ"ב ולהפקידה בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-6.3.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 11/02/2018
תאריך פקיעה: 06/03/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: יום הולדת 80 לנמל
סטטוס: לא פעיל