Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה ובקיוסק המצויים בחוף מציצים בתל-אביב

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה ובקיוסק המצויים בחוף מציצים בתל-אביב

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות לקבלת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה ובקיוסק המצויים בחוף שרתון (מציצים) בתל-אביב.

* לשימת ליבכם, הייתה חוסר התאמה במודעה שפורסמה בעיתון ובהזמנה להציע הצעות בין הסכום במספר של דמי השכירות לבין הסכום במלל. הסכום של דמי השכירות השנתיים המינימליים הינו 1,300,000 ש"ח.
תאריך פרסום: 16/09/2015
תאריך פקיעה: 01/11/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה ובקיוסק המצויים בחוף מציצים בתל-אביב
סטטוס: לא פעיל