Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  חלל תצוגה מס' 5

חלל תצוגה מס' 5

מכרז פומבי דו שלבי מס' 42/2018 להענקת זכות שימוש בחלל תצוגה מס' 5 בכיכר קדומים ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-21.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 12/12/2018
תאריך פקיעה: 21/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: זכות שימוש בחלל תצוגה מס' 5 בכיכר קדומים ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל