Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס 11/2020 להענקת זכות שימוש בנכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום: 08/03/2020
תאריך פקיעה: 21/04/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה
סטטוס: פעיל