Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ביטחון ביפו העתיקה

אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ביטחון ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי  עם הליך תחרותי נוסף מס' 21/2017 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ביטחון ביפו העתיקה

הנוסח המלא של מסמכי המכרז מתפרסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.oldjaffa.co.il וניתן לעיין בו שם והוא הנוסח שמחייב.

 

תאריך פרסום: 22/06/2017
תאריך פקיעה: 10/08/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: אספקה, התקנה ואחזרה של מערכת ביטחון ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל