Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפקת אירועים בטריבונה יריד המזרח

הפקת אירועים בטריבונה יריד המזרח

מכרז פומבי מס' 6/2017 לבחירת מפיק להפקת אירועים במתחם "הטריבונה" הממוקם בחלקו המזרחי של מתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום א' ה- 2/4/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 22/02/2017
תאריך פקיעה: 02/04/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפקת אירועים בטריבונה יריד המזרח
סטטוס: לא פעיל