Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  ביטול מכרז צוק צפון

ביטול מכרז צוק צפון

הודעה על ביטול מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה בחוף צוק צפון בתל אביב - יפו

תאריך פרסום: 09/02/2017
תאריך פקיעה: 01/03/2017
סוג מודעה: ביטול מכרז
נושאים: ביטול מכרז צוק צפון
סטטוס: לא פעיל