Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  פינוי פחים טמונים בנמל ת"א

פינוי פחים טמונים בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 43/2018 לאיתור קבלן לפינוי פחים טמונים בנמל ת"א.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-8.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 03/12/2018
תאריך פקיעה: 08/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: פינוי פחים טמונים בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל