Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  איתור מבטח לחברת אתרים

איתור מבטח לחברת אתרים

מכרז פומבי מס' 16/2018 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה.

את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום א' ה-1.7.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 10/06/2018
תאריך פקיעה: 01/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: איתור מבטח לחברת אתרים
סטטוס: לא פעיל