Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפקת אירוע SAIL תל אביב - יפו

הפקת אירוע SAIL תל אביב - יפו

מכרז פומבי מס' 12/2016, לבחירת מפיק לאירוע "SAIL תל-אביב - יפו 2017" לאורך רצועת החוף של תל אביב - יפו..

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום א' ה- 15/1/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 18/12/2016
תאריך פקיעה: 15/01/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפקת אירוע SAIL תל אביב - יפו
סטטוס: לא פעיל