Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  איתור קבלני מסגרת לשיפוץ

איתור קבלני מסגרת לשיפוץ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 32/2018 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, חיזוק ושיקום מבנים וביצוע עבודות פיתוח.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ד' ה-14.11.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 21/10/2018
תאריך פקיעה: 14/11/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: איתור קבלני מסגרת
סטטוס: לא פעיל