Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה בכיכר קדומים ביפו

מבנה בכיכר קדומים ביפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2018 להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-8.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 14/11/2018
תאריך פקיעה: 21/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל