Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  ביצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו

ביצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ וחברת מלון מרינה תל אביב בע"מ מזמינות את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי לביצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו.
תאריך פרסום: 06/11/2014
תאריך פקיעה: 27/11/2014
סוג מודעה: מכרז
נושאים: יצוע עבודות קונסטרוקציה בחניון ככר אתרים בתל אביב-יפו
סטטוס: לא פעיל