Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שדרוג ותחזוקת המזרקה המצויה במתחם יריד המזרח בגני התערוכה הישנים בתל-אביב

שדרוג ותחזוקת המזרקה המצויה במתחם יריד המזרח בגני התערוכה הישנים בתל-אביב

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי  לעבודות שדרוג ושיפוץ נרחבות של המזרקה המצויה בכיכר "אייסברג" במתחם. כמו כן, במסגרת המכרז יתבקשו המציעים להציע הצעות למתן שירותי תחזוקת המזרקה לאחר תום ביצוע העבודות.
תאריך פרסום: 23/01/2014
תאריך פקיעה: 10/02/2014
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שדרוג ותחזוקת המזרקה המצויה במתחם יריד המזרח בגני התערוכה הישנים בתל-אביב
סטטוס: לא פעיל