Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הארכת מועדי מכרז

הארכת מועדי מכרז

במענה לפניות שקיבלה החברה, החליטה החברה על הארכת המועד לרכישת מסמכי המכרז עד ליום א' ה-26.3.2017 בשעה 16:00.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

תאריך פרסום: 23/03/2017
תאריך פקיעה: 26/03/2017
סוג מודעה: פרסום
נושאים: הארכת מועדי הגשת מכרז 5/2017
סטטוס: לא פעיל