Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  עדכון למסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

עדכון למסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

אתרים מתכבדת להודיע על עדכון תנאי הסף במכרז.
תאריך פרסום: 07/09/2015
תאריך פקיעה: 13/10/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: עדכון למסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה
סטטוס: לא פעיל