Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מזנון או בית אוכל במבנה במתחם יריד המזרח בתל אביב

הפעלת מזנון או בית אוכל במבנה במתחם יריד המזרח בתל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת מזנון או בית אוכל במבנה במתחם יריד המזרח בתל אביב

תאריך פרסום: 29/05/2017
תאריך פקיעה: 23/07/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת מזנון או בית אוכל במבנה במתחם יריד המזרח בתל אביב
סטטוס: לא פעיל