Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  חדר כושר פתוח בנמל ת"א

חדר כושר פתוח בנמל ת"א

מכרז פומבי מס' 34/2018 לבחירת מפיק להפקה והפעלה של חדר כושר פתוח בנמל ת"א.

 

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-8.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 15/11/2018
תאריך פקיעה: 08/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בחירת מפיק להפקה והפעלה של חדר כושר פתוח בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל