Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בחוף הגולשים

הפעלת מבנה בחוף הגולשים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2018 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל ומועדון גלישה במבנה בחוף בגולשים בתל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום א' ה-1.7.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 20/06/2018
תאריך פקיעה: 01/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בחוף הגולשים
סטטוס: לא פעיל