Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה ברח' הצורפים ביפו העתיקה

מבנה ברח' הצורפים ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 41/2018 להענקת זכות שימוש במבנה ברחוב הצורפים ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-21.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 12/12/2018
תאריך פקיעה: 21/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה ברח' הצורפים ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל