Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

מסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות לצורך התקשרות בהסכם מסגרת עם עד 3 מציעים.
תאריך פרסום: 16/08/2015
תאריך פקיעה: 07/09/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה
סטטוס: לא פעיל