Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת יחידה 8 במבנה 11

הפעלת יחידה 8 במבנה 11

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2018 להענקת זכות שימוש ביחידה 8 במבנה 11 במתחם "יריד המזרח" שבנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-10.4.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 13/02/2018
תאריך פקיעה: 10/04/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת יחידה 8 במבנה 11
סטטוס: לא פעיל