Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שיפוץ שירותים צוק צפון

שיפוץ שירותים צוק צפון

מכרז פומבי מס' 2/2017 לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג בשירותים ומקלחות ציבוריים בחוף "צוק צפון" בתל-אביב.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום ד' ה- 1/2/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 19/01/2017
תאריך פקיעה: 01/02/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שיפוץ שירותים צוק צפון
סטטוס: לא פעיל