Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שוברי גלים משוקעים

שוברי גלים משוקעים

בכוונת חברת אתרים בחוף תל אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א - יפו בע"מ להתקשר עם חברת א.ר. א.ד.י.ר הקמות בע"מ (להלן – "אדיר") בהיותה ספק יחיד, כמפורט להלן:


1.נושא ההתקשרות: ניהול פרויקט שוברי גלים משוקעים בחוף צוק צפון בתל אביב בטכנולוגיית גיאוטיוב.

2.למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי המלווה את אתרים, חברת אדיר הינה היחידה בעלת הניסיון בניהול פרויקט בטכנולוגיית גיאוטיוב בישראל ולכן היחידה המסוגלת לספק את השירותים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

3.אדם הסבור כי הוא בעצמו או גורם אחר מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל חברת אתרים באמצעות דואר אלקטרוני: sigal.y@atarim.gov.il וזאת עד ליום 10.7.19 בשעה 12:00.


בכבוד רב, אתרים בע"מ

תאריך פרסום: 19/06/2019
תאריך פקיעה: 10/07/2019
סוג מודעה: ספק יחיד
נושאים: פרויקט שוברי גלים משוקעים
סטטוס: לא פעיל