Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2015 מיום 22.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2015 מיום 29.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2015 מיום 6.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2015 מיום 7.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 23/2015 מיום 15.7.2015

07/10/2015
לא פעיל 10/2015

הענקת זכות שימוש במבנה במתחם יריד המזרח בגני התערוכה הישנים בתל-אביב

16/09/2015
לא פעיל 11/2015

הענקת זכות שימוש במבנה במתחם יריד המזרח בתל-אביב

16/09/2015
לא פעיל 12/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה ובקיוסק המצויים בחוף מציצים בתל-אביב

16/09/2015
לא פעיל 05/2015b

עדכון למסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

07/09/2015
לא פעיל 05/2015

מסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקה למערכות תאורה וחשמל עבור החברה

16/08/2015
לא פעיל 06/2015

איתור קבלן למתן שירותי אחזקה ושיקום של מגוננים ציבוריים בבעלות חברת אתרים

20/07/2015
לא פעיל 09/2015

בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל-אביב בקטע שבין חוף גורדון לכיכר אתרים

15/07/2015