Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 07/2015

ביצוע עבודות שיקום בטונים במבנה חוף הגולשים בתל אביב-יפו

02/07/2015
לא פעיל 04/2015e

עדכון נוסף למכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

03/05/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 11/2015 מיום 12.4.2015

12/04/2015
לא פעיל 04/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015b

עדכון מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015d

עדכון נוסף למכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 08/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2015 מיום 25.2.2015

25/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2015 מיום 17.2.2015

17/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2015 מיום 8.2.2015

08/02/2015
לא פעיל 03/2015

ביצוע עבודות בשירותים ציבוריים בשלושה חופים בטיילת תל אביב-יפו

29/01/2015