Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 24/2017G

עדכון 7 הליך 24/2017

06/09/2017
לא פעיל 24/2017F

עדכון6 הליך 24/2017

27/08/2017
לא פעיל 24/2017E

עדכון 5 הליך 24/2017

21/08/2017
לא פעיל 24/2017D

עדכון 4 הליך 24/2017

14/08/2017
לא פעיל 24/2017C

עדכון 3 הליך 24/2017

31/07/2017
לא פעיל 24/2017B

עדכון 2 הליך 24/2017

24/07/2017
לא פעיל 11/2017

השכרת מבנה בצפון נמל ת"א

17/07/2017
לא פעיל 24/2017A

עדכון הליך 24/2017

06/07/2017
לא פעיל 24/2017

מאגר יועצים משפטיים

28/06/2017
לא פעיל 22/2017

הענקת זכות שימוש במבנה

25/06/2017
לא פעיל 21/2017

אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ביטחון ביפו העתיקה

22/06/2017
לא פעיל 23/2017

שדרוג רצועת החוף

19/06/2017