Eng

הנהלת החברה

דף הבית  :  קבוצת אתרים  :  הנהלת החברה

הנהלת החברה

מר קובי אגמון יו"ר הדירקטוריון
עו"ד ירון קליין מנכ"ל
עו"ד אריאל דיסנצ'יק יועץ משפטי וממונה על חופש המידע
מר עדו ליכטנשטיין מנהל כספים
עו"ד דן מנשה מנהל נמל ת"א ויריד המזרח
מר עופר דובנוב מנהל מרינה
מר ליאור לוי מנהל יפו העתיקה
גב' סוזאנה קריימר סמנכ"ל אסטרטגיה ותוכן

 

 

 

חברי דירקטוריון קבוצת אתרים

אתרים בחוף תל אביב בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ          

החברה לפיתוח יפו בע"מ

נתן וולוך מר קובי אגמון נתן וולוך
אורלי אראל נתן וולוך אורלי אראל
אלי לוי אורלי אראל אלי לוי
שרונה הרשקו אלי לוי שרונה הרשקו
לימור בלדב שרונה הרשקו אירית מגדליק
מר קובי אגמון לימור בלדב גל שרעבי
גיל גולדנברג גל שרעבי גורן חיים
גל שרעבי גורן חיים ארנון גלעדי
אירית מגדליק ארנון גלעדי
גורן חיים
ארנון גלעדי
אופיר וגמן