Eng

הנהלת החברה

דף הבית  :  אודות  :  הנהלת החברה

הנהלת החברה

עו"ד ירון קליין מנכ"ל
גב' מיכל עזרתי משנה למנכ"ל
עו"ד אריאל דיסנצ'יק יועץ משפטי וממונה על חופש המידע
מר עדו ליכטנשטיין מנהל כספים
עו"ד דן מנשה מנהל נמל ת"א ויריד המזרח
מר עופר דובנוב מנהל מרינה
מר ליאור לוי מנהל פיתוח עסקי ונכסים

 

 

 

חברי דירקטוריון קבוצת אתרים

אתרים בחוף תל אביב בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ          

החברה לפיתוח יפו בע"מ

אסף זמיר-יו"ר בפועל אסף זמיר-יו"ר בפועל אסף זמיר-יו"ר בפועל
ליאורה שכטר ארנון גלעדי ליאורה שכטר
ארנון גלעדי נתן וולוך ארנון גלעדי
נתן וולוך אורלי אראל נתן וולוך
אורלי אראל אלי לוי אורלי אראל
אלי לוי צילי בר יוסף אלי לוי
אירית מגדליק שרונה הרשקו צילי בר יוסף
שרונה הרשקו לימור בלדב גל פרויקט
לימור בלדב גל פרויקט ליאור שפירא
קובי אגמון
גיל גולדנברג
ליאור שפירא