Eng

הנהלת החברה

דף הבית  :  קבוצת אתרים  :  הנהלת החברה

הנהלת החברה

עו"ד ירון קליין מנכ"ל
גב' מיכל עזרתי משנה למנכ"ל
עו"ד אריאל דיסנצ'יק יועץ משפטי וממונה על חופש המידע
מר עדו ליכטנשטיין מנהל כספים
עו"ד דן מנשה מנהל נמל ת"א ויריד המזרח
מר עופר דובנוב מנהל מרינה
מר ליאור לוי מנהל פיתוח עסקי ונכסים

 

 

 

חברי דירקטוריון קבוצת אתרים

אתרים בחוף תל אביב בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ          

החברה לפיתוח יפו בע"מ

אסף זמיר-יו"ר בפועל אסף זמיר-יו"ר בפועל אסף זמיר-יו"ר בפועל
ארנון גלעדי ארנון גלעדי ארנון גלעדי
נתן וולוך נתן וולוך נתן וולוך
אורלי אראל אורלי אראל אורלי אראל
אלי לוי אלי לוי אלי לוי
שרונה הרשקו שרונה הרשקו שרונה הרשקו
לימור בלדב לימור בלדב אירית מגדליק
קובי אגמון גל פרויקט
גיל גולדנברג ליאור שפירא
גל שרעבי
גל פרויקט
ליאור שפירא
אירית מגדליק